Przeskocz do treści

OFERTA NAJMU

Dotyczy : 

I.    pokój  dwuosobowy  -   Arabia 

II .  pokój  dwuosobowy  -  Afryka  / z możliwością  trzeciego miejsca noclegowego /

w zakres ceny oferty wchodzi :

1.-   niestrzeżone miejsce parkingowe dla auta osobowego 

2.-    dostep do: 

 - bilardu („ósemka“ ) , gier towarzyskich / szachy, warcaby, karty / 

 - biblioteki w jezyku:  polskim, niemieckim, rosyjskim 

 - sali fitnes z podstawowym osprztęm do treningu 

- przewodników turystycznych, wypożyczenie obuwia turystycznego w zakresie posiadanej

  numeracji  i podstawowego osprzętu - plecak i podstawowy osprzęt  do turystyki zimą   / raki lub 

  nakładki przeciwślizgowe, rakiety snieżne, doradztwo odnosnie występujacych  szlaków

  turystycznych z uwzględnieniem molżiwosci klienta  i panującycvh warunków pogodowych. 

- doradztwo odnośnie ciekawostek turystycznych w najbliższym rejonie

- w pokoju automat do kawy ( TASIMO ), lodowka na napoje,  

-  wszystkich stanowisk rekreacyjnych na zewnątrz obiektu ( w zależnosci od pory roku i warunków

   pogodowych )

- współudział  w okresowych przeglądach pasieki / uzależnione od cykli biologicznych pszczół /

  konieczna informacja o braku uczulenia na  jad pszczeli. 

- dostęp do indywidualnej  strefy relaksu nad potokiem Wrzosówka / Scieżka Thilów /,

  ( w zależnosci od pory roku i warunków pogodowych ), możliwosc „morsowania“ w górskim 

  potoku

- korzystanie z pokoju czytelni koło wynajetych kwater

- korzystanie z grilowiska (  w zależnosci od pory roku i warunków pogodowych )

- umożliwienie posiadania indywidualnego  sejfu na osobiste przedmioty

- w szczególnych umotywowanych przypadkach dostęp do nagrań  z wewnętrzengo monitoringu

  obiektu 

- w przypadku pobytu od dwóch tygodni  pranie ubran i bielizny z pominięciem specyficznych

   materialów wymagających szczególnych zabiegów i procesów pralniczych.

3.  przy wynajmie ponad 7 dni wliczony w cene wynajmu apartamentu dostep do :

-  sauny finskiej mokrej dla max.  dwóch osób  / dwie sesje -  wymagane wcześniejsze ustalenie

   terminu  /

-  nart biegowych  / wiząnia typu -  ( ? )  wraz z kijkami /

-  wypożyczenie rowerów górskich w wersji tradycyjnej,

    rozmiar kół ( średnica -;  609mm – 24“, 711mm – 28“ )  

4.  umożliwia sie zakup :

     dodatkowych porcji kawy i innych napoi do atomatu Tasimo oraz zakup dodatkowych udostepnionych   

     napoi w lodówce w apartamencie, map turystycznych.

5.  filtrowane z zanieczyszczeń i pyłków roślinnych powietrze w budynku / pełna rekupeacja /, 

     zminmalizowanie zawirowań powietrza w budynku / centralny odkurzacz /

6. oferta  indywidualnego wyżywienia dotyczaca osob z alergiami pokarmowymi

   / konieczna wczesniejsza konsultacja /

 w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia udostepnionego w/w  sprzetu  wymienionego  w punkcie 2 i 3   

  klient pokrywa jego wartość. 

warunki wynajmu dotyczą  :

1.  osób powyżej 14 roku życia / ograniczenie to zwiazane jest z urwiskami na terenie posesji które stanowią

    zagrożenie dla zdrowia osób niezdających sobie sprawy z wystepujących niebezpieczeństw i zagrożeń.

2. osób bez zwierząt domowych / psy, koty, ptaki i inne / - jest to uwarunkowane obsługą osób z różnymi

   formami alergi.

3. osoby z alergiami proszone sa o dostarczenie przed rezerwacją  szczegółowego zestawienia alergenów na

    które reagują.  

zabrania sie pod rygorem natychmiastowego zerwania umowy wynajmu z winy wynajmującego :

1.- palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, kadzideł  i innych  substancji aromatyzujących na  

     terenie budynku. 

2.- niszczenia oraz wynoszenia bez wiedzy właściciela obiektu wyposarzenia budynku, inwentarza 

     ruchomego oraz nieprzestrzegania wskazówek eksploatacyjnych .

3.- udostepniania osobom trzecim kluczy do budynku. 

4.- wprowadzania na teren obiektu osób postronnych nie zwiazanych z zawartą umową wynajmu. 

5.- samodzielnego wzniecania ognia w budynku lub na terenie otaczjącym. 

6.- samodzielnego przyżądzania i spożywania w apartamentach posilków oraz dań z kateringu.

     / na parterze jest ogólnie dostepna jadania / 

7.- chodzenia na terenie budynku w obuwiu „zewnętrznym“ / obuwie „zewnętrzne“ prosimy    

     pozostawić w garderobie /

8.- przechowywania mokrego nakrycia wierzchniego w pokojach / dostepna garderoba z suszarnia 

     odzieży i obuwia /

9.- ingerencji w przyrodę  i naturalne środowisko ekologiczne -  obiekt w całości leży na terenie 

     strefy specjalnej ochrony przyrody i zwierząt NATURA 2000.

10.- konieczne jest zachowanie ogólnie przyjętych zasad współżycia / cisza nocna , uszanowanie 

       prywatności i intymności sąsiadów /

11.- W przypadku  zerwania umowy wynajmu z winy wynajmującego moze byc on pociągniety do 

      uregulowania dodatkowych kosztów powstałych w związku z  szkodami lub karami nałożonymi przez 

      inne zewnętrzne instancje. 
UMOWA NAJMU KWATERY 

zawarta pomiędzy Gospodarzami pensjonatu „ u szkota „ 

 Jelenia Góra 58-570  ul Myśliwska 3c lub osobami reprezentującymi go na kwaterze  ,

a Najemcą wymienionym w formularzu rezerwacji o następującej treści:

1. Przedmiotem najmu jest kwatera położona w miejscowości :

Jelenia Gora 58-570  ul Myśliwska 3c  skladajaca się z apartamentu / kwatery  w/g wyboru osoby wynajmującej 

2. Kwatera prowadzona jest na zasadach agroturystyki i  zostaje wynajęta na okres okreslony w zlożonej przez Najemce a potwierdzonej przez Gospodarza rezerwacji  pobytu w pensjonacie 

3. Gospodarz wraz z wynajęciem kwatery oferuje   świadczenia wymienione w ofercie wynajmu i zasadych wyżywienia.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej potwierdzenia przez obie strony i wniesienia przez Najemcę przedpłaty w wysokości 30 % przewidywanej opłaty za cały pobyt 

 Pozostała część przewidywanej należności w wysokosci 70%  jej wartosci  zostanie wniesiona najpóźniej  w pierwszym dniu pobytu w momencie meldunku Najemcy. 

Całkowite rozliczenie kosztów pobytu Najemcy odbywa sie w cyklu 7-dmio dniowym,lub na koniec pobytu Najemcyw prztypadku krótszych niz 7-dni pobytów.  

4a Opłata za pobyt dokonywana jest wyłącznie przelewem na konto bankowe : 

ING BANK SLASKI SA oddz. LUBLINIEC;  NR.: 64 1050 1155 1000 0023 0678 4931 

 Uwarunkowania najmu 

 1. Umowa najmu kwatery zostaje zawarta z chwilą jej podpisania / potwierdzenia / przez obie strony i wniesienia zadatku. Jeżeli zadatek nie zostanie wniesiony w terminie jednego dnia od daty podpisania / potwierdzenia / umowy, umowa traci moc.
 2. Gospodarz kwatery zobowiązuje się udostępnić Najemcy pomieszczenie wraz z wyposażeniem, zgodnie z postanowieniami umowy, w stanie zdatnym do umówionego użytku.
 3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać kwaterę zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może bez zgody Gospodarza podnajmować ani użyczać pomieszczeń lub miejsc noclegowych w kwaterze.
 4. Przyjmowanie gosci przez Najemce wymaga wczesniejszego poinformowania Gospodarza. 
 5. Kwatera zostaje wydana Najemcy wraz z wyposażeniem, którego stan strony powinny sprawdzić w chwili przyjmowania i oddawania pomieszczeń. Najemca odpowiada materialnie  za zniszczenia i nadmierne zużycie kwatery. Wszelkie braki i uszkodzenia wyposażenia kwatery Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi. Za szkody w wyposazeniu obiektu i otoczenia powstale z winy Najemcy lub jego gosci odpowiada Najemca .
 6. Najemca może od umowy odstąpić nie później niż dwa tygodnie   przed rozpoczęciem pobytu, zgłaszając odstąpienie na piśmie. Jeżeli Najemca zgłosi odstąpienie później lub nie wykorzysta wynajętej kwatery, Gospodarz może dochodzić zapłaty całej opłaty za pobyt.
 7. Jeżeli Najemca nie zgłosi się w terminie 24 godzin od planowanego rozpoczęcia pobytu ani nie powiadomi Gospodarza o planowanym opóźnieniu, Gospodarz może kwaterę wynająć innej osobie. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot 50 % wniesionej prez niego opłaty za okres, w którym kwatera została ponownie wynajęta. 
 8. Przerwanie pobytu przez Najemcę nie zwalnia go od wniesienia całej opłaty. W sytuacjach losowych, niezależnych od Najemcy, Gospodarz może obniżyć  opłatę za niewykorzystany pobyt o taką część, jaką zaoszczędzi w związku z niewykorzystaniem świadczeń. 
 9. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze i jej otoczeniu jest niedozwolone .
 10. Gospodarz może od umowy odstąpić, bez obowiązku zwrotu Najemcy wniesionych opłat, jeżeli Najemca wykorzystuje kwaterę niezgodnie z umową lub jej przeznaczeniem lub jeżeli jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i uniemożliwia korzystanie z wypoczynku innym osobom.
 11.  W przypadku jeśli zachowanie Najemcy podczas pobytu utrudnia życie innym osobom przebywajacym na terenie obiektu Gospodaz może podjac decyzje o natychmiastowym przerwaniu umowy najmu bez wypłacenia odszkodowania Najemcy. 
 12. Na terenie kwatery palenie papierosow i używanie otwartego ognia jest kategorycznie zabronione 
 13.  Całkowita naliczona cena jest kwotą   brutto / wynajmujący nie jest  płatnikiem WAT /.
 14.  W celu objęcia kwatery przez Najemce zostaje on wpisany do „książki meldunkowej“ na podstawie dokumentu poświadczajacego jego osobowość.  

 Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy najmu i jej uwarunkowaniami  i warunki te akceptuje. 

Złozenie rezerwcji pobytu i uiszczczenie przedpłaty jest jednoczesnie akceptacją  w/w warunkow.