Przeskocz do treści

STRZELNICA

Najemca jako osoba pełnoletnia może wystąpić   do wynajmującego o udostępnienie mu do celów sportowo - rekreacyjnych broni pneumatycznej. 

Użycie jej dozwolone tylko w celach sportowych , zabrania sie kategorycznie celowania i strzelania do osób lub innych żywych stworzen lub w kierunku gdzie mogą one przebywać, budynków , pojazdów mechanicznych itp.

 istnieje możliwość  zaistnienia   rykoszetów od drzew lub innych przedmiotów

Użycie jest związane z bezposrednią  odpowiedzialnoscią   za powstałe skutki ze strony najemcy jako osoby dysponującej ta bronią. 

Jeśli Najemca zaobserwuje niewłaściwe / wadliwe  zachowanie broni musi natychmast przerwać   jej użycie  i wszelkie uwagi na temat funkcjonowania broni  kierowac do obsługi. 

Zwrócenie sie o udostepnienie przez Najemce w/w broni jest równoznaczne z akceptacją  przedmiotwych warunków jej użyczenia.